Kjøp av Parkeringsplass

Ved salg av parkeringsplasser vil kjøperne av de største leilighetene få mulighet til å kjøpe én parkeringsplass. I tillegg vil det være noen parkeringsplasser tilgjengelig for noen av de mindre leilighetene etter prinsippet om første mann til mølla. Parkeringskjelleren er organisert som eget parkeringssameie hvor kjøper får en ideell andel. Eier av parkeringsandelen kan fritt omsette og tinglyse denne i henhold til parkeringsvedtektene. Fordeling av parkeringsandelene fordeles over begge to salgstrinnene.

Delebil

Siden det er færre parkeringsplasser enn boliger, har vi lagt til rette for to elektriske delebiler i indre gård. Alle som bor i sameiet har da tilgang på bil og kan komme seg rundt slik de ønsker. Den vil også være tilgjengelig for de som har kjøpt parkeringsplass og trenger bil nummer to. Det skal være enkelt.

Det vil bli valgt to forskjellige biltyper hvor den ene skal dekke behovet for praktisk kjøring og en mindre bil som passer mer til bykjøring. Du vil ha tilgang til bilen gjennom en app der du booker bilen. Man betaler kun for den tiden man kjører. Når du er ferdig med å kjøre, parkerer du bare bilen i kjelleren og tusler opp i leiligheten. Vask, service og reparasjoner gjøres av et firma som tilbyr tjenesten, slik at det ikke skal være noe jobb for deg eller sameiet. Dette er en ny måte å tenke bilhold på og vil være billigere enn å eie selv. Siden man stort sett har gåavstand til det meste i byen, blir behovet for kjøring mindre. Skulle behovet likevel dukke opp, er muligheten der.

Bil ladere

Hver parkeringsplass i kjelleren får sin egen billader. Når du flytter inn, ringer du bare inn til Ohmia Charging og de vil sende deg en billader som du enkelt monterer på plassen din. Det fine med at vi tilrettelegger ladere for alle plasser, er at du kan flytte med din dieselbil og når du ønsker å bytte til elbil er løsningen klar. Du betaler ingenting før du tar i bruk ladesystemet og du betaler ingenting i oppstartsgebyr. Hele systemet leveres av Ohmia Charging og de tilbyr en måneds abonnement avhengig av hvilke biltype du har og hvor langt du kjører. Finn ut din kostnad for lading hos Ohmia Charging.

Bilskyvesystem

Når vi bygger ut på denne måten hvor vi allerede har to eksisterende kjellere, er det en herlig utfordring å finne løsning for parkeringskjeller. Vi har utnyttet plassen godt og for å optimalisere plassen, installeres det plattformer som kan bevege seg sidelengs. Dette gjør det mulig å ha to rekker med parkeringer etter hverandre. Hvis du har en parkeringsplass på den innerste rekken vil plattformene som er foran din plass flytte på seg slik at det blir åpen vei inn. Har du parkering på en plattform, kan du kjøre rett inn på denne. På hver plattform vil det legges til rette for ladere for elbil. Det legges til rette for 4 handicapplasser.